Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de klantenactie 'Wij pakken uit voordat de feestdagen beginnen' van november 2016.

 • Elke in Nederland woonachtige persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen
 • Deelname onder 18 jaar is uitgesloten
 • Medewerkers van Studentaanhuis en derden die betrokken zijn bij Studentaanhuis en/of deze actie zijn uitgesloten van deelname
 • Deze actieperiode loopt van 1 tot en met 30 november 2016
 • Om kans te maken op één van de prijzen moet de deelnemer in november 2016 een actief lidmaatschap bij Studentaanhuis hebben
 • Om kans te maken op één van de prijzen moet de deelnemer minimaal een volledig betaalde afspraak voor computerhulp of bespaarhulp in november 2016 hebben gehad
 • De winnaars van de actie zullen ‘at random’ op onpartijdige wijze worden bepaald
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd
 • Na sluiting van de actie en uiterlijk voor 15 december 2016 zullen de prijswinnaars bericht ontvangen
 • De prijzen worden persoonlijk uitgereikt en deze uitreiking wordt op beeld vastgelegd. Deze beelden zullen o.a. gebruikt worden voor de website van Studentaanhuis en haar partner Mihatra als ook zo voor social media kanalen van Studentaanhuis en haar partner Mihatra.
 • De hoofdprijs bestaat uit een vakantie voor twee personen van één week naar Aruba of een gelijkwaardige bestemming, op basis van vliegreis, logies en ontbijt met een maximale kostprijs van totaal € 2.500,-. De reis dient plaats te vinden tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017. De exacte reisperiode zal in overleg met de winnaar worden bepaald. Eventuele bijkomende kosten bij boeking, eventuele aanvullende kosten en bijkomende kosten ter plaatse zoals omschreven bij elke reis dienen door de winnaar zelf voldaan te worden
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar
 • Bij onrechtmatige deelname aan de actie, kan Studentaanhuis, ook met terugwerkende kracht, besluiten de deelnemer te diskwalificeren
 • Studentaanhuis heeft het recht om deze actie vroegtijdig te beëindigen, zonder opgave van reden en zonder dit voorafgaand kenbaar te maken
 • Bij eventuele onduidelijkheden aangaande deze actie, neemt de directie van Studentaanhuis naar redelijkheid en billijkheid een bindend besluit

Klik hier om een afspraak te maken.