Voorwaarden

Privacy
Studentaanhuis vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Studentaanhuis wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt en gedeeld, ten behoeve van een optimale dienstverlening. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat Studentaanhuis zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wet op  de telecommunicatie, toepasselijke gedragscodes, alsmede alle verplichtingen voortvloeiende uit andere Europese wetgeving op het gebied van privacy en de bescherming en verwerking van persoonsgegevens

Verwerkingsdoelen Klantgegevens m.b.t. Samsung Smart Switch
Studentaanhuis verwerkt persoonsgegevens en deelt deze met Samsung voor de onderstaande doeleinden:

  • Klantgerichtheid en service – bijvoorbeeld voor het aanmaken van een klantenrecord of het versturen van een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête met als doel het serviceniveau te verhogen.
  • Product en dienstverlening – dit ter verbetering van producten en bijbehorende dienstverlening.
  • Rapportage – dit ter controle van de uitgevoerde dienstverlening  en om de kwaliteit van deze dienstverlening te kunnen waarborgen.

 Studentaanhuis deelt onder meer de volgende gegevens met Samsung:

  • NAW-gegevens
  • Afspraakgegevens
  • Antwoorden Survey

Gegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijk gebruikt. Studentaanhuis gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Daarom let Studentaanhuis scherp op goede naleving van de privacywetgeving. 
Op de gedeelde klantgegevens, is vanaf het moment van overdracht, het algemene privacybeleid van Samung van toepassing. Deze is te vinden op http://www.samsung.com/nl/info/privacy/

Vragen, klachten of geschillen
Klanten die vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens, kunnen terecht bij Studentaanhuis Servicevragenbureau (0900 – 200 12 12 ).
Ook kunnen klanten zich schriftelijk tot het Studentaanhuis Servicevragenbureau wenden.

Contactgegevens
Postadres:
Studentaanhuis B.V.
Postbus 227
3220 AE Bilthoven
Email: [email protected] 

23-08-2017