Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de klantenactie 'De unieke Studentaanhuis fiets' van maart 2018.

 • Elke in Nederland woonachtige persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 • Deelname onder 18 jaar is uitgesloten.
 • Medewerkers van Studentaanhuis en derden die betrokken zijn bij Studentaanhuis en/of deze actie zijn uitgesloten van deelname.
 • Deze actieperiode loopt van 1 tot en met 21 maart 2018.
 • Om kans te maken op één van negen unieke Studentaanhuis fietsen dient er een volledig betaalde afspraak in maart 2018 te hebben plaatsgevonden.
 • De winnaars van de actie zullen ‘at random’ en op onpartijdige wijze worden bepaald.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Na sluiting van de actie en uiterlijk voor 24 maart 2018 zullen de prijswinnaars bericht ontvangen.
 • De prijzen worden persoonlijk uitgereikt en deze uitreiking wordt op beeld vastgelegd. Deze beelden zullen o.a. gebruikt worden voor de website alsook de social media kanalen van Studentaanhuis.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • Bij onrechtmatige deelname aan de actie kan Studentaanhuis, ook met terugwerkende kracht, besluiten de deelnemer te diskwalificeren.
 • Studentaanhuis heeft het recht om deze actie vroegtijdig te beëindigen, zonder opgave van reden en zonder dit voorafgaand kenbaar te maken.
 • Bij eventuele onduidelijkheden aangaande deze actie, neemt de directie van Studentaanhuis naar redelijkheid en billijkheid een bindend besluit.

Klik hier om een afspraak te maken