Actievoorwaarden:

 • De actie loopt tot en met 30 september 2016.
 • De kortingen kunnen verzilverd worden tot en met 31 december 2016.
 • Kortingen worden middels een digitale kortingscode per email verstuurd. Zonder geldig emailadres kunnen er geen kortingen gecommuniceerd worden.
 • Het klantnummer van de bestaande klant moet bij de eerste afspraakaanvraag opgegeven worden. Gebeurt dit achteraf, dan maakt geen van de desbetreffende deelnemers enige aanspraak op de kortingen.
 • Alle kortingen zijn eenmalig te gebruiken en dienen tijdens de afspraak overhandigd te worden aan de student .
 • De kortingen zijn op persoonlijke basis en niet overdraagbaar.
 • Kortingen kunnen niet gestapeld worden.
 • Bij onrechtmatig gebruik van een korting, kan deze korting door Studentaanhuis als nietig verklaard worden.
 • Studentaanhuis heeft het recht om deze actie vroegtijdig te beëindigen, zonder opgave van reden en zonder dit voorafgaand kenbaar te maken.
 • Alleen met een geldig en actief klantnummer heeft het actieve lid recht op de korting op de voorfietskosten.
 • Bij onduidelijkheid over een toe te wijzen of toegewezen korting, neemt de directie van Studentaanhuis naar redelijkheid en billijkheid een onomkeerbaar besluit.

Afspraak maken