Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de klantenactie 'Winterkriebels'  van december 2017.

 • Elke in Nederland woonachtige persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen
 • Deelname onder 18 jaar is uitgesloten
 • Medewerkers van Studentaanhuis en derden die betrokken zijn bij Studentaanhuis en/of deze actie zijn uitgesloten van deelname
 • Deze actieperiode loopt van 5 tot en met 25 december 2017
 • Om kans te maken op de prijs moet de deelnemer tussen 5 en 25 december 2017 een actief lidmaatschap bij Studentaanhuis hebben
 • Om kans te maken op de prijs moet de deelnemer minimaal een volledig betaalde afspraak voor computerhulp of bespaarhulp tussen 5 en 25 december 2017 hebben gehad
 • Elke 10e afspraak volgens het planningssysteem van Studentaanhuis is een winnaar
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd
 • Na sluiting van de actie en uiterlijk voor 5 januari 2018 zullen de prijswinnaars bericht ontvangen
 • De winnaars zullen de prijs automatisch thuis ontvangen
 • De prijs bestaat uit een ijskrabber
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar
 • Bij onrechtmatige deelname aan de actie, kan Studentaanhuis, ook met terugwerkende kracht, besluiten de deelnemer te diskwalificeren
 • Studentaanhuis heeft het recht om deze actie vroegtijdig te beëindigen, zonder opgave van reden en zonder dit voorafgaand kenbaar te maken
 • Bij eventuele onduidelijkheden aangaande deze actie, neemt de directie van Studentaanhuis naar redelijkheid en billijkheid een bindend besluit

Klik hier om een afspraak te maken.