Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de klantenactie 'Zorgeloos Zomeren'  van juni-juli 2017.

 • Elke in Nederland woonachtige persoon boven de 18 jaar is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 • Deelname onder 18 jaar is uitgesloten.
 • Medewerkers van Studentaanhuis en derden die betrokken zijn bij Studentaanhuis en/of deze actie zijn uitgesloten van deelname.
 • Deze actieperiode loopt van 1 juni tot en met 15 juli 2017.
 • Om kans te maken op een prijs moet de deelnemer tussen 1 juni en 15 juli 2017 een actief lidmaatschap bij Studentaanhuis hebben.
 • Om kans te maken op een prijs moet de deelnemer minimaal een volledig betaalde afspraak voor computerhulp of bespaarhulp tussen 1 juni en 15 juli 2017 hebben gehad.
 • Iedereen die een afspraak heeft met één van onze studenten maakt automatisch kans op een prijs.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Na sluiting van de actie en uiterlijk voor 31 juli 2017 zullen de prijswinnaars bericht ontvangen.
 • De winnaars ontvangen de prijs automatisch thuis.
 • De prijzen bestaan uit drie top cadeaus en drie leuke, zomerse gadgets.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Bij onrechtmatige deelname aan de actie, kan Studentaanhuis, ook met terugwerkende kracht, besluiten de deelnemer te diskwalificeren.
 • Studentaanhuis heeft het recht om deze actie vroegtijdig te beëindigen, zonder opgave van reden en zonder dit voorafgaand kenbaar te maken.
 • Bij eventuele onduidelijkheden aangaande deze actie, neemt de directie van Studentaanhuis naar redelijkheid en billijkheid een bindend besluit.

Klik hier om terug te keren naar de actiepagina.