Fiets staat tegen een muur aan bij een voordeur.
een fiets met het logo van studentaanhuis

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de klantenactie 'De unieke Studentaanhuis fiets' van maart 2018.

 • Elke in Nederland woonachtige persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 • Deelname onder 18 jaar is uitgesloten.
 • Medewerkers van Studentaanhuis en derden die betrokken zijn bij Studentaanhuis en/of deze actie zijn uitgesloten van deelname.
 • Deze actieperiode loopt van 1 tot en met 21 maart 2018.
 • Om kans te maken op één van negen unieke Studentaanhuis fietsen dient er een volledig betaalde afspraak in maart 2018 te hebben plaatsgevonden.
 • De winnaars van de actie zullen ‘at random’ en op onpartijdige wijze worden bepaald.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Na sluiting van de actie en uiterlijk voor 24 maart 2018 zullen de prijswinnaars bericht ontvangen.
 • De prijzen worden persoonlijk uitgereikt en deze uitreiking wordt op beeld vastgelegd. Deze beelden zullen o.a. gebruikt worden voor de website alsook de social media kanalen van Studentaanhuis.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • Bij onrechtmatige deelname aan de actie kan Studentaanhuis, ook met terugwerkende kracht, besluiten de deelnemer te diskwalificeren.
 • Studentaanhuis heeft het recht om deze actie vroegtijdig te beëindigen, zonder opgave van reden en zonder dit voorafgaand kenbaar te maken.
 • Bij eventuele onduidelijkheden aangaande deze actie, neemt de directie van Studentaanhuis naar redelijkheid en billijkheid een bindend besluit.

Klik hier om een afspraak te maken