Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag van 9:00 uur tot 13:00 uur via 088 2200 200

Fiets staat tegen een muur aan bij een voordeur.
foto van een sneeuwman met sneeuw vallend eromheen

Winterkriebels

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de klantenactie "Winterkriebels" van december 2017.

 • Elke in Nederland woonachtige persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen
 • Deelname onder 18 jaar is uitgesloten
 • Medewerkers van Studentaanhuis en derden die betrokken zijn bij Studentaanhuis en/of deze actie zijn uitgesloten van deelname
 • Deze actieperiode loopt van 5 tot en met 25 december 2017
 • Om kans te maken op de prijs moet de deelnemer tussen 5 en 25 december 2017 een actief lidmaatschap bij Studentaanhuis hebben
 • Om kans te maken op de prijs moet de deelnemer minimaal een volledig betaalde afspraak voor computerhulp of bespaarhulp tussen 5 en 25 december 2017 hebben gehad
 • Elke 10e afspraak volgens het planningssysteem van Studentaanhuis is een winnaar
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd
 • Na sluiting van de actie en uiterlijk voor 5 januari 2018 zullen de prijswinnaars bericht ontvangen
 • De winnaars zullen de prijs automatisch thuis ontvangen
 • De prijs bestaat uit een ijskrabber
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar
 • Bij onrechtmatige deelname aan de actie, kan Studentaanhuis, ook met terugwerkende kracht, besluiten de deelnemer te diskwalificeren
 • Studentaanhuis heeft het recht om deze actie vroegtijdig te beëindigen, zonder opgave van reden en zonder dit voorafgaand kenbaar te maken
 • Bij eventuele onduidelijkheden aangaande deze actie, neemt de directie van Studentaanhuis naar redelijkheid en billijkheid een bindend besluit

Klik hier om een afspraak te maken.