Maak een afspraak
088 2200 200

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de klantenactie ‘Veilig op weg naar het voorjaar’ van feb-maart 2019.

 • Elke in Nederland woonachtige persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 • Deelname onder 18 jaar is uitgesloten.
 • Medewerkers van Studentaanhuis en derden die betrokken zijn bij Studentaanhuis en/of deze actie zijn uitgesloten van deelname.
 • Deze actieperiode loopt van 15 februari tot en met 19 maart 2019.
 • Om kans te maken op een prijs moet de deelnemer tussen 15 februari en 19 maart 2019 een actief lidmaatschap bij Studentaanhuis hebben.
 • Om kans te maken op een prijs moet de deelnemer minimaal een volledig betaalde afspraak voor hulp aan huis of hulp op afstand tussen 15 februari en 19 maart 2019 hebben gehad.
 • Iedereen die een afspraak heeft met één van onze studenten maakt automatisch kans op een prijs.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Na sluiting van de actie en uiterlijk voor 31 maart 2019 zullen de prijswinnaars bericht ontvangen.
 • De winnaars ontvangen de prijs automatisch thuis.
 • De prijzen bestaan uit een Studentaan(vogel)huisje met camera en een RFID anti-skimming kaarthouder.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Bij onrechtmatige deelname aan de actie, kan Studentaanhuis, ook met terugwerkende kracht, besluiten de deelnemer te diskwalificeren.
 • Studentaanhuis heeft het recht om deze actie vroegtijdig te beëindigen, zonder opgave van reden en zonder dit voorafgaand kenbaar te maken.
 • Bij eventuele onduidelijkheden aangaande deze actie, neemt de directie van Studentaanhuis naar redelijkheid en billijkheid een bindend besluit.

Klik hier om terug te keren naar de actiepagina