Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag van 9:00 uur tot 13:00 uur via 088 2200 200

Fiets staat tegen een muur aan bij een voordeur.
een afbeelding van een zeester die rechtop in het zand van het strand staat

Zorgeloos zomeren

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de klantenactie "Zorgeloos Zomeren" van juni-juli 2017.

 • Elke in Nederland woonachtige persoon boven de 18 jaar is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 • Deelname onder 18 jaar is uitgesloten.
 • Medewerkers van Studentaanhuis en derden die betrokken zijn bij Studentaanhuis en/of deze actie zijn uitgesloten van deelname.
 • Deze actieperiode loopt van 1 juni tot en met 15 juli 2017.
 • Om kans te maken op een prijs moet de deelnemer tussen 1 juni en 15 juli 2017 een actief lidmaatschap bij Studentaanhuis hebben.
 • Om kans te maken op een prijs moet de deelnemer minimaal een volledig betaalde afspraak voor computerhulp of bespaarhulp tussen 1 juni en 15 juli 2017 hebben gehad.
 • Iedereen die een afspraak heeft met één van onze studenten maakt automatisch kans op een prijs.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Na sluiting van de actie en uiterlijk voor 31 juli 2017 zullen de prijswinnaars bericht ontvangen.
 • De winnaars ontvangen de prijs automatisch thuis.
 • De prijzen bestaan uit drie top cadeaus en drie leuke, zomerse gadgets.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Bij onrechtmatige deelname aan de actie, kan Studentaanhuis, ook met terugwerkende kracht, besluiten de deelnemer te diskwalificeren.
 • Studentaanhuis heeft het recht om deze actie vroegtijdig te beëindigen, zonder opgave van reden en zonder dit voorafgaand kenbaar te maken.
 • Bij eventuele onduidelijkheden aangaande deze actie, neemt de directie van Studentaanhuis naar redelijkheid en billijkheid een bindend besluit.

Klik hier om terug te keren naar de actiepagina.